CTP_logo3_2b.png

Sistemski hardver i softver

ISUPP - Sistemski hardver i softver

APLIKATIVNI I SISTEMSKI SOFTVER

ISUPP32 je WINDOWS aplikacija sa sledećim podacima: Client/Server arhitektura; baza podataka Firebird Open Source. ISUPP32 za klijent stranu radi pod operativnim sistemima: Windows XP, Windows 7-10 (x32, x64). Za server stranu preporučuju se operativni sistemi : Windows 2003, Windows 2008, (x32, x64). Određene funkcionalnosti programa zavise od verzije operativnog sistema i veryije office paketa.

ZAHTEVI ZA ISPRAVNO FUNKCIONISANJE SISTEMA

Preporučeni operativni sistemi za klijent stranu: Windows 7 (x32, x64)
Preporučeni operativni sistemi za server stranu: Windows Server 2012

Minimalna hardverska zahtevnost klijent programa

Procesor 2.0 Ghz
1GB RAM
250GB HDD
Rezolucija 1336x768
Minimalna hardverska zahtevnost server strane (baza podataka)

Procesor 2.0Ghz / Dual Core
4GB RAM
RAID 1,5,1+0, sa min 100GB prostora
Rezolucija 1336x768


Podešavanja operativnog sistema

Regional Settings – Serbian (Latin)
Instalirana podrška za centralnoevropske kodne strane (Serbian (Latin))

TCP/IP mreža. računar sa serverom treba da ima statičku adresu ili, ako se koristi DHCP, od njega dobija uvek istu. Najbolje je ako je adresa statička. Ukoliko se saobraćaj sa serverom filtrira, dozvoliti saobraćaj na portu 3050.

Posebno podešen ISUPP32 sistem omogućava daljinski pristup nezavisno od fizičke udaljenosti. Faktor koji najviše utiče na kvalitet i udobnost rada je brzina internet veze koju imaju server i klijenti koji vrše konekciju na njega. Da bi se omogućio minimum kvalitetnog rada potrebno je omogućiti uslove navadene u spisku ispod.

 • Potrebno je obezbediti stalnu vezu ka internetu za ISUPP32 server sledećih karakteristika:
  • Stabilna veza minimalne brzine 768Kbps od servera ka klijentu i 256Kbps od klijenta ka serveru
  • Ne-filtrirani portovi TCP 3050 i UDP  3050
 • Potrebno je obezbediti stalnu vezu ka internetu za ISUPP32 klijenta sledećih karakteristika:
  • Stabilna veza minimalne brzine 256Kbps od servera ka klijentu i 64Kbps od klijenta ka serveru
  • Ne-filtrirani portovi TCP 3050 i UDP 3050
 • Windows Server 2003 sistem kao serverska platforma. ISUPP32 koristi FireBird SQL server  za upravljanje bazom podataka. FireBird server mora biti instaliran na Windows Server sistemu.
 • Windows XP kao klijent platforma. Udaljene stanice koje vrše pristup preko interneta na ISUPP32 server kao minimum moraju da imaju instaliran Windows XP sistem sa servisnim paketom 4 (Service pack 4)  i neki antivirusni softver.
 • Podešavanje Windows Servera. Windows server treba podesiti tako da bude blokiran svaki vid mrežnog saobraćaja sem na sledećim portovima:
  • TCP 3050
  • UDP 3050
 • Podešavanje Firewall-a. Ukoliko postoji intaliran firewall uređaj treba ga takođe podesiti da blokira mrežni saobraćaj sem na sledećim portovima:
  • TCP 3050
  • UDP 3050
 • Pravljenje specijalnih „zaštićenih“ veza između servera i klijenata (VPN)
 • Posebna podešavanja ISUPP32 sistema koja optimizuju saobraćaj preko „sporih“ mreža


ISUPP32 Udaljena konekcija preko "Windows Terminal Server"
 
Uvod

Jedan od efikasnih načina na koji se fizički udaljeni klijenti mogu povezati na ISUPP32 server je korišćenjem Windows Terminal Services (RPD) tehnologije kod koje se klijentske aplikacije u ovom slučaju ISUPP32 klijenti fizički izvršavaju na udaljenom serveru firme, prenoseći između klijenta i servera samo osnovne informacije kao što su slika, pritiskanje tastera na tastaturi i akcije miša. Na ovaj način je moguće relativno udobno raditi i na sporijim vezama. U ovom dokumentu će biti izložen minimum zahteva za opremu za programe kako bi sve funkcionisalo kako treba. Server baze podataka može biti na istom računaru na kom se izvršavaju terminal servis usluge, što sa tehničkog stanovišta nije dobro, ali može uštedeti novac. Preporuka bi bila odvojen server samo za bazu podataka.

Potrebna veza ka internetu

 1. Server treba da ima minimalno 256Kbps vezu ka internetu
 2. Klijenti se mogu povezati modemom, ali preporučena je stalna veza, bilo preko ADSL-a ili kablovskog interneta.

Potrebna oprema (hardver)

 1. Serverski računar čija snaga mora biti odgovarajuća za planirani broj korisnika koji će istovremeno raditi na serveru.
 2. UPS Uređaj
 3. U zavisnosti od vrste internet pristupa koji se bude koristio biće potreban RUTER uređaj koji u sebi ima minimalno mogućnost definisanja NAT pristupa, FireWall
 4. Switch uređaj sa potrebnim brojem portova, tamo gde se nalazi ruter uređaj, osim u slučaju ako sam ruter ima više slobodnih portova za povezivanje, i u tom slučaju switch nije potreban.
 5. Postavljanje pasivne mrežne opreme (kablovi, kanalice, utičnice) tamo gde je to potrebno.


Potrebni programi (softver)

 1. Windows Server (Terminal server) - Ovo je server na kome se izvršava konkretan posao pružanja usluga klijentima.
 2. Na serveru instaliran ISUPP32 server modul.

Potrebne licence

 1. Licencirani Windows Server (Terminal services)
 2. CAL licencu za onoliko korisnika koliko se može istovremeno vezati na server u nekom trenutku. Znači svaki korisnik (ili računar) mora imati svoju licencu za pristup i rad na serveru.
 3. TS CAL licenca za povezivanje na Terminal Server. Svaki korisnik (ili računar) mora imati licencu za pristup serveru.
 4. Licence za Operativni sisitem za klijent računare

Održavanje sistema

Sistem zahteva periodično održavanje, redovno pravljenje backup kopija, nadgledanje rada korisnika i rešavanje problema na koje budu nailazili u toku svog rada. Znači, u troškove je potrebno uračunati i plaćanje stalne tehničke podrške, koja će telefonom i udaljenim pristupom serveru rešavati probleme.

 

Projekat  XLeco

 

Telefon

+381 (0)64 1984 761
 

E-mail

centroplan@xleco.net

 Projekat ISUPP

 

Telefon

+381 (0)64 1404 724
 

E-mail

centroplan@mts.rs

Copyright © 2017 Centroplan