CTP_logo3_2b.png

O ISUPP


O ISUPP


Iz naših referenci vidi se da su pokriveni procesi: Proizvodnja mašina i uređaja serijski i pojedinačno po porudžbini, zatim proizvodnja delova od plastike, linijska proizvodnja armatura za potrebe građevine, proizvodnja aluminijumskih profila i panela za opremanje enterijera u industrijskim objektima.


Osnovne karakteristike integralnog sistema su:
 • Integralni jer se jedan podatak unosi samo jednom i na jednom mestu a koristi svuda gde je to potrebno.
 • Višekorisnički jer se podaci unose tamo gde nastaju a dostupni su svima kojima je to pravo dodeljeno.
 • Poseduje operativan korisnički interfejs, jednostavan za korišćenje i održavanje sa pratećim uputstvom.
 • Uspešno funkcioniše na jednom ili mreži PC računara bez nekih velikih zahteva.
 • Svi moduli su usklađeni sa trenutno važećim zakonskim propisima.
 • Podržava rad sistema i  povezivanje na udaljenim lokacijama posredstvom internet tehnologija.
 • Automatsko arhiviranje podataka prema zadatim parametrima.
 • Moderna baza podataka i klijent server pristup.
 • Mogućnost preuzimanja podataka iz postojećih sistema koje korisnik već ima.
 • Internet podrška korisnicima 24 sata dnevno u skladu sa Ugovorom o održavanju posle isteka garantnog roka

 • Ako imate proizvodnju ili dajete razne vrste usluga, poštedite sebe od suvišnih i nepouzdanih evidencija.
 • Ne trošite vreme na svakodnevno utvrđivanje pravog stanja u procesima.
Dijagram_aktuelnosti_informacija.jpg
 • Samo informacije dobijene u kratkom vremenskom periodu imaju svoju vrednost koja obezbeđuje uspešno upravljanje poslovnim sistemom i blagovremeno donošenje preventivnih i korektivnih mera.
 • Štedite vreme i novac koji trošite na  svakodnevne komunikacije sa udaljenim lokacijama.
 • Prikupljanje i obradu podataka za Vas obavljaće ISUPP32.
O kvalitetu i načinu rada govore naše reference gde već godinama uspešno fukcionišu kompletni integralni sistemi.
 
Po potrebi organizujemo prezentacije u našim ili Vašim prostorijama, kao i posete kod naših korisnika.
 
Sistem daje prave efekte samo kada se postigne dnevna ažurnost na svim mestima gde promene informacija nastaju.


 
Podrška

Najbržu pomoć dobićete slanjem poruke kroz program u odgovarajućoj opciji, na e-adresu centroplan@mts.rs ili putem daljinskog pristupa

 
Uputstva

U informacionom sistemu ISUPP, uputstva za korišćenje pojedinih opcija ili delova programa se nalaze u Help funkciji

 
Obuka

Obuku korisnika za rad u programu obavljamo praktično sa realnim podacima i dokumentacijom

 

“Svaka povratna informacija u životu sadrži vrednu informaciju…”

Source Napoleon Hil

 Projekat ISUPP

 

Telefon

+381 (0)64 1404 724
 

E-mail

centroplan@mts.rs

Copyright © 2017 Centroplan